ติวเตอร์เจษ

ชื่อเล่น: เจษ เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หาดใหญ่วิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.71 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศิลปากร วังท่าพระ กทม. คณะ: โบราณคดี สาขา(วิชาเอก): ภาษาฝรั่งเศส GPA (ปริญญาตรี): 3.71 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: 1.ภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ ม.4-6, ติวสอบ pat 7.1(ภาษาฝรั่งเศส) , สื่อสารภาษาฝรั่งเศส 2. ภาษาอังกฤษ ป.1-6, ม.1-6, ติวสอบ GATภาษาอังกฤษ, O-NETภาษาอังกฤษ, 7วิชาสามัญภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอน: เน้นอธิบายเนื้อหาให้กับผู้เรียนเข้าใจก่อนและตามด้วยทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: …

ติวเตอร์เจษ Read More »