ติวเตอร์แบงก์

ชื่อเล่น: แบงก์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.55 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: นิติศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาฝรั่งเศส ทุกระดับ เตรียมสอบ เตรียมเรียนต่อ ภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลายขึ้นไป แกรมมาร์ สนทนา เตรียมสอบ GAT O-NET TU-GET CU-TEP TOEIC TOEFL IELTS เตรียมเรียนต่อ เพื่อการทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติทุกวัย รูปแบบการสอน: มีเอกสารในทุกคาบการสอนที่ปรับ ปรุงพัฒนาจนอ่านง่ายและเนื้อหาครบถ้วน พัฒนาภาษาในทุกทักษะ หากมีพื้นฐานจะทำการสอบ placement test ในครั้งแรก กรณีเรียนระยะยาวมีการทำ …

ติวเตอร์แบงก์ Read More »