ติวเตอร์ป๋อมแป๋ม

ชื่อเล่น: ป๋อมแป๋ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อุดรพิทยานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: มีความตั้งใจในการสอน ให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสามารถทำโจทย์ได้ ประสบการณ์การสอน: ติว o-net