ติวเตอร์คิวลิน

ชื่อ: ติวเตอร์คิวลิน เพศ: หญิง อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: ราชเทวี การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): กายภาพบำบัด วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีวิทยา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: การสอชวิชาชีววิทยา จะเน้นหลักการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความจริง ให้เข้าใจมากกว่าการจำ เมื่อนักเรียน เรียนเข้าใจแล้วจะไม่ต้องใช้ความจำมากโดยการอธิบายว่าหัวข้อที่จะเรียนใน วันนี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหา จากนั้นค่อยแตกรายละเอียดพร้อมอธิบายเพื่อให้เข้าใจ แล้วก็สรุปภาพรวมอีกที เมื่อทำแบบนี้แล้ว นร จะจำได้มากขึ้น และเข้าใจทำโจทย์ได้