ติวเตอร์ฟอร์ม

ชื่อ: ติวเตอร์ฟอร์ม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 2.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: นิติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.16 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: สถาบันภาษา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษสำหรับม.ปลาย เอ็นทรานซ์ CU-TEP, TU-GET, TOEFL รูปแบบการสอน: ปูพื้นแกรมม่าทั่วไปที่สำคัญก่อนแล้วค่อยแทรกคำศัพท์กับความชำนาญผ่านการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ เน้นอธิบายแบบใช้คำพูดง่ายๆ ความสามารถพิเศษ: ภาษาสเปน ภาษาจีนกลาง (กำลังศึกษาด้วยตัวเอง) เปียโน หมายเหตุ: สะดวกรับงานเสาร์, อาทิตย์ ย่านฝั่งธน รวมทั้งสาทร …

ติวเตอร์ฟอร์ม Read More »