ติวเตอร์ตั๊ก

ชื่อเล่น: ตั๊ก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาฝรั่งเศส GPA (ปริญญาตรี): 3.28 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับชั้นม.3 วิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับพื้นฐาน ไวยากรณ์ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน รูปแบบการสอน: สอนตามที่ผู้เรียนต้องการเรียน สำหรับวิชาฝรั่งเศส สามารถสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับปานกลาง ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศส บทสนทนาโต้ตอบ ประสบการณ์การสอน: สอนฝรั่งเศสพื้นฐาน นักศึกษาปี1 จำนวน 3 คน ความสามารถพิเศษ: – หมายเหตุ: …

ติวเตอร์ตั๊ก Read More »