ติวเตอร์บอล

ชื่อเล่น: บอล เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สภาราชินี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.43 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: TU คณะ: AHS สาขา(วิชาเอก): Physical therapy GPA (ปริญญาตรี): 3.4 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: Medicine วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.ต้น , ม.ปลาย, มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: เข้าใจง่าย ทวน ถามตอบ แก้ปัญหาได้จริง ไม่เครียด ประสบการณ์การสอน: 6ปี ความสามารถพิเศษ: คณิตศาตร์ เคมี ชีววิทยา …

ติวเตอร์บอล Read More »