ติวเตอร์กอล์ฟ

ชื่อเล่น: กอล์ฟ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ตะพานหิน แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.12 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: อธิบบายคณิตศษสตร์ให้เป็นคำพูด ให้เข้าใจง่าย ประสบการณ์การสอน: สอนตัวต่อตัวทั่วไป