ติวเตอร์ก้อย

ชื่อเล่น: ก้อย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล GPA (ปริญญาตรี): 3.65 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ชั้นประถม-มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม สอนการบ้าน รูปแบบการสอน: เน้นสอนเนื้อหาอย่างละเอียดและเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ทำให้ไม่ต้องท่องจำมาก พร้อมฝึกฝนการทำโจทย์เพื่อสอบแข่งขัน ประสบการณ์การสอน: -สอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้น ประถม-เข้ามหาวิทยาลัยมาประมาณ2ปี -สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมมา1ปี -เคยสอนการบ้านน้องที่เรียนนานาชาติหลักสูตร IGCSE ความสามารถพิเศษ: ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้น้องเข้าใจได้จริงๆ ไม่งง สอนสนุก