ติวเตอร์หนึ่ง

ชื่อ: ติวเตอร์หนึ่ง เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุโขทัยวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.59 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การระหว่างประเทศ GPA (ปริญญาตรี): 2.96 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ไทย สังคม อังกฤษ ทุกระดับชั้นไม่เกินม.6คณิตศาสตร์ ไม่เกินม.3 ติวความถนัดทางแพทย์ แกต รับตรง รูปแบบการสอน: ปูพื้นฐานให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยต่อยอด โดยผู้เรียนจะค่อยๆซึมซับความรู้โดยไม่รู้ตัว ประสบการณ์การสอน: จัดกลุ่มติวที่มหาวิทยาลัย ความสามารถพิเศษ: สอนเข้าใจ เป็นระบบ ใจเย็น อัธยาศัยดี หมายเหตุ: รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา