ติวเตอร์ตาล

ชื่อ: ติวเตอร์ตาล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิสุทรังษี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.50 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): สถิติ GPA (ปริญญาตรี): 3 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ม.5