ติวเตอร์ดรีม

ชื่อ: ติวเตอร์ดรีม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.46 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สถาปัตยกรรม GPA (ปริญญาตรี): 3.56 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ศิลปะ และสถาปัตยกรรม รูปแบบการสอน: ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: เคยเป็นผู้ช่วยสอนในสถาบันสอนสถาปัตยกรรม