ติวเตอร์เจษ

ชื่อเล่น: ติวเตอร์เจษ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ยานยนต์ (Inter) GPA (ปริญญาตรี): 2.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ทุกชั้นในระดับโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ทุกชั้นในระดับโรงเรียน พื้นฐานวิศวกรรม ฟิสิกส์ Calculus I & II CU-TEP SAT CU-ATS CU-AAT (Math) รูปแบบการสอน: อธิบายขอบเขตเนื้อหา แสดงตัวอย่างด้วยการทำโจทย์ และให้นักเรียนทำโจทย์ด้วยตัวเอง ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ม.ต้น …

ติวเตอร์เจษ Read More »