วัฒนธรรม

ติวเตอร์อุ้ม

ชื่อเล่น: อุ้ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-มัธยม รูปแบบการสอน: ใจเย็น เอาเด็กอยู่ เน้นให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ ประสบการณ์การสอน: สอนคณิต วิทย์ อังกฤษ เด็กอนุบาล-มัธยมมากว่า2ปี ปัจจุบันยังสอนอยู่  

ติวเตอร์หงวน

ชื่อ: ติวเตอร์หงวน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กุมภวาปี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.24 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี6 ชื่อมหาวิทยาลัย: ราชภัฏสวนสุนันทา คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษธุรกิจ GPA (ปริญญาตรี): 3.5 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: ได้หมดค่ะ ความสามารถพิเศษ: พิมพ์ดีดไทย54คำต่อนาที ร้องเพลง เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ