ลำรางข้างซอยราษฎร์อุทิศ 70 (สุดเขตมีนบุรี)

ติวเตอร์เเตง

ชื่อเล่น: เเตง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.44 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.88 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ o-net GAT ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: -มีความเป็นกันเอง พูดคุยกันได้ -เน้นให้น้องเข้าใจเนื้อหา แบบค่อยเป็นค่อยไป อะไรที่ไม่เข้าใจก็สอบถามได้ -ให้น้องฝึกทำโจทย์เเละเเก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน ถ้าทำไม่ได้จะสอนน้องจนกว่าจะสามารถทำเองได้ ประสบการณ์การสอน: -มีประสบการณ์สอนที่สถานบันเเห่งหนึ่ง โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์เเละภาษาอังกฤษ ความสามารถพิเศษ: -คะแนนคณิตศาสตร์ o-net 97.5 เต็ม 100 …

ติวเตอร์เเตง Read More »

ติวเตอร์มุก

ชื่อเล่น: มุก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บัญชี (BBA) GPA (ปริญญาตรี): 3.42 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เตรียมสอบ SAT รูปแบบการสอน: ให้เรียนรู้ประสบการณ์ทำโจทย์มากๆ และมีชีทศัพท์เสริมที่ทำให้เองค่ะ และจะมีการเลือกพาร์ทที่น้องถนัดให้น้องเก็บคะแนน เพื่อเป็นการทุ่นแรง ประสบการณ์การสอน: สอน SAT มาตลอด 1 ปีเต็ม น้องที่เรียน ติดBBA Chula และอื่นๆ คะแนนเกิน500กันส่วนมาก