ติวเตอร์เนย

ชื่อเล่น: เนย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา2 แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีวเคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.93 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ทุกวิชา ประถม-มัธยม วิทย์ คณิต การบ้านทั่วไป รูปแบบการสอน: ใจเย็น มีชีทเตรียมให้หรือสอนตามหนังสือโรงเรียน(แล้วแต่ผู้ปกครองต้องการ) ประสบการณ์การสอน: วิทย์ คณิต ป.5(หลักสูตรสองภาษา) อังกฤษ คณิต ป.4(หลักสูตรสองภาษา) คณิตศาสตร์ ม.1 คณิตศาสตร์ ม.2 คณิตศาสตร์ ม.3 ติวทั่วไป …

ติวเตอร์เนย Read More »