ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.89 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): การบัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.18 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ป.1-ม.3 รูปแบบการสอน: ตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆ2-4คน มีแบบฝึกหัดให้ทำ ประสบการณ์การสอน: สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์