ติวเตอร์แพ็ต

ชื่อเล่น: แพ็ต เพศ: หญิง ที่อยู่ปัจจุบัน: 5/246 ลุมพินีวิลล์ รามคำแหง60/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ขอนแก่นวิทยายน แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.73 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.00 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ เคมี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาเคมี ม.4-6 รูปแบบการสอน: อธิบาายเนื้อหาพร้อมมีแบบฝึกหัด การใช้ภาพประกอบคำบรรยาย ความสามารถพิเศษ: วาดภาพ