ติวเตอร์เรนโบว์

ชื่อ: ติวเตอร์เรนโบว์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.90 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.47 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่6 วิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ รูปแบบการสอน: สามารถปรับการสอนให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคนได้ ดูพื้นฐานของน้องเป็นหลัก เป็นกันเอง ไม่ซีเรียส กดดัน ประสบการณ์การสอน: สอนวิชาภาษาอังกฤษเตรียมสอบให้น้องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา