ติวเตอร์นะจ๊ะ

ชื่อ: ติวเตอร์นะจ๊ะ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เพชรวิทย์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.93 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): กายภาพบำบัด GPA (ปริญญาตรี): 3.24 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม มัธยม วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยม ชีววิทยา มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ มีชีทให้ ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ม 5 เซนต์คาเบรียล คณิตศาสตร์ ม 6 สายปัญญา คณิตศาสตร์ ม 6 …

ติวเตอร์นะจ๊ะ Read More »