สอนพิเศษคณิต ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

รับติวคณิต A-level Onlineตัวต่อตัว

รับติวคณิต A-level Onlineตัวต่อตัว รับติวคณิต A-level Onlineตัวต่อตัว ให้บริการสอนพิเศษสดตัวต่อตัว เราสามารถจัดหาติวเตอร์โดยที่น้องๆไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนตามสถาบันต่างๆ นำทีมโดย นิสิตป.โท วิศวะฯ จุฬา และอีกหลายสถาบันชั้นนำ ทั้ง ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล ม.เกษตร ลาดกระบัง มศว ซึ่งมีทั้งมหาบัณฑิต ป.โท นิสิตและนักศึกษาทั้งที่จบแล้วและกำลังศึกษา เนื้อหาและโจทย์ครบ บอกเลยติวที่เดียวจบทุกเรื่อง สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ตลอด   สาระจำนวนและพีชคณิต เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนาม ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ จํานวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ลําดับและอนุกรม สาระการวัดและเรขาคณิต เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ สาระสถิติและความน่าจะเป็น สถิติ การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น สาระแคลคูลัส แคลคูลัสเบื้องต้น   รับสอนพิเศษคณิต A-level Onlineตัวต่อตัว เจาะลึกปัญหาของน้องๆแต่ละคน ช่วยแนะนำการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการสอนและทำความเข้าใจง่ายๆ หากผู้ปกครองของน้องๆท่านใดต้องการติวเตอร์สอนพิเศษ คณิต …

รับติวคณิต A-level Onlineตัวต่อตัว Read More »