ติวเตอร์ต้นไทร

ชื่อ: ติวเตอร์ต้นไทร เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.68 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 2.98 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ป.4-ม.6, GAT, O-NET รูปแบบการสอน: แกรมม่าพื้นฐานและขั้นสูง ฝึกทำข้อสอบเพื่อทำคะแนนที่โรงเรียนและสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ประสบการณ์การสอน: สอนตัวต่อตัว 3 ปี โรงเรียนกวดวิชาวายามะ 3 ปี ความสามารถพิเศษ: ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และงานแปลภาษา หมายเหตุ: ช่วงปิดเทอม สามารถสอนได้วันพฤหัส-ศุกร์ …

ติวเตอร์ต้นไทร Read More »