ติวเตอร์ปู

ชื่อ: ติวเตอร์ปู เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.48 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: Agro-industry สาขา(วิชาเอก): Food Science & Technology GPA (ปริญญาตรี): 3.55 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะ: บริหารธุรกิจ/ MBA สาขาวิชาเอก Innovation Management วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา – วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น – ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: -เน้นการฝึกหัด …

ติวเตอร์ปู Read More »