ติวเตอร์ฟุ๊

ชื่อ: ติวเตอร์ฟุ๊ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Uttaradit daruni แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Chulalongkorn university คณะ: Science สาขา(วิชาเอก): Chemtech GPA (ปริญญาตรี): 3.7 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ป.1-ม.6 รูปแบบการสอน: สอนสนุก เน้นเข้าใจพื้นฐาน โดยจะปูพื้นฐานให้เน้นก่อนเริ่มทำข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: สอนคณิต วิทยาศาสตร์ ม.3 ติวเข้า ม.4 สอนแคลคูลัส ม.6 เตรียมเข้า ปี1