ภาษาต่างประเทศ

ติวเตอร์ติว IGCSE Math

ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์

ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย การสอนเน้นการทำความเข้าใจถึงที่มาของคำตอบ และสามารถประยุกตร์ความรู้ที่ได้มาทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ สอนสนุก มีสาระ ไม่เครียดแต่ได้ความรู้ ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถถามกับติวเตอร์จุฬาได้โดยตรงทำให้น้องๆสามารถเรื่องและเข้าใจไปแบบต่อเนื่อง นอกเหนือจากวิชาคณิตศาสตร์แล้วทางทีมสอบติวเตอร์จุฬา มีเปิดสอนวิชาเกี่ยวกับด้านคำนวณ อาทิ วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ซึ่งสามารถสอนให้ได้ในทุกระดับชั้น และพี่ๆจากจุฬาจะไปสอนให้น้องๆถึงที่บ้านกันด้วย น้องๆเพียงอยู่บ้านแต่ก็สามารถเก่งได้ ไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลา ติวเตอร์จุฬาสอนคณิตศาสตร์

ติวเตอร์ขัน

ชื่อ: ติวเตอร์ขัน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนพิริยาลัย แพร่ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: อุตสากรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.95 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาลถึง ม.ต้น คณิตศาสาตร์ อนุบาลถึง ม.ต้น คณิตศาสาตร์เป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอน: สอนแบบตัวต่อตัว อธิบายให้เข้าใจ สาธิตการทำโจทย์ จากนั้นให้น้องๆๆทำโจทย์ให้ดู และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนพิเศษคณิตศาสตร์ม.ปลาย ตอนเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2 ถึง ปี 4 ความสามารถพิเศษ: ใช้ภาษาอังกฤษ …

ติวเตอร์ขัน Read More »