ติวเตอร์แต้ว

ชื่อ: ติวเตอร์แต้ว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อุตรดิตถ์ดรุณี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.93 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อิเล็กทรอนิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.87 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถมถึงมัธยม รูปแบบการสอน: การเรียนไม่ยากหากน้องๆทำความเข้าใจกับมัน เน้นปูพื้นฐานและเตรียมตีวสำหรับการสอบ ^______________^ หมายเหตุ: สะดวกสอนบริเวณรังสิตถึงนวนคร