ติวเตอร์มัต

ชื่อเล่น: มัต เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พิมานพิทยาสรรค์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.08 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ: วิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขา(วิชาเอก): สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย GPA (ปริญญาตรี): 3.15 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: สาธารณสุขศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ประถม-ม.4 รูปแบบการสอน: เน้นทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย มีความเป็นกันเองกับเด็ก ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ประถม-ม.4 รวม3ปี