ติวเตอร์สาลี่

ชื่อเล่น: สาลี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: สังคมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประวัติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.34 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ทั่วไป สังคม ภาษาไทย อนุบาล-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: สอนโดยละเอียด สรุปและทำความเข้าใจด้วยแผนภาพ และทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: ทั่วไป อนุบาล3 ทั่วไป ป.3