ติวเตอร์ปูนหอม

ชื่อเล่น: ปูนหอม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สารวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.32 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ GPA (ปริญญาตรี): 3.01 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: – คณะ: – ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: – คณะ: – วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้น รูปแบบการสอน: สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ใจเย็น เน้นเข้าใจเป็นหลัก สอนสบายๆ การสอนจะอธิบายเนื้อหาสลับกับทำแบบฝึก …

ติวเตอร์ปูนหอม Read More »