ติวเตอร์ผึ้ง

ชื่อเล่น: ผึ้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ฤทธิยะวรรณาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.81 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษ คณิต ไทย ระดับอนุบาล-ม.ต้น รูปแบบการสอน: 1. อังกฤษ — ปูพื้นฐานตั้งแต่การออหเสียงและผสมคำ แบบ phonics เรียนผ่านเกมและกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้เอง 2. คณิต — ใช้หลักการวาดกราฟ หรือการวาดภาพ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมในการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ (วิธีนี้ไ้ด้มาจากตอนสอนพิเศษที่ Sakamoto ค่ะ) *โดยรวมเน้นอธิบาย จนกว่าจะเข้าใจ ไม่เร่งการสอนค่ะ