ติวเตอร์ไอ

ชื่อเล่น: ไอ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อุดรพิทยานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.68 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: SIIT สาขา(วิชาเอก): Electronics and Communication Engineering GPA (ปริญญาตรี): 3.86 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมต้น – มัธยมปลาย สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ รูปแบบการสอน: ทำแบบฝึกหัดจากง่ายไปยาก เน้นสอนให้เข้าใจและมีความสุขกับการเรียน ประสบการณ์การสอน: IGCSE Math (Core,Extended) Math คณิต ประถมต้น ประถมปลาย ม.ต้น ม.ปลาย Science ประถม มัธยม …

ติวเตอร์ไอ Read More »