ติวเตอร์ป้อ

ชื่อเล่น: ป้อ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.2 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์ คณะ: วิศวกรรม สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโยธา GPA (ปริญญาตรี): 2.9 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ม.ต้น คณิตศาสตร์ ม.ปลาย SAT IGCSE math เคมี/ฟิสิกส์ ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ ใช้คำถามช่วย ประสบการณ์การสอน: 5ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนม.ปลาย