ติวเตอร์มุก

ชื่อเล่น: มุก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.69 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ญี่ปุ่น วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: รับสอนภาษาญี่ปุ่น ติว pat7ภาษาญี่ปุ่น รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง 🙂 มีเอกสารการสอนให้หากผู้เรียนไม่มี เน้นความเข้าใจ