ติวเตอร์ปุ้ย

ชื่อเล่น: ปุ้ย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ท่าบ่อ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.01 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาลัยเกษตรษศาสตร์ คณะ: ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วทบ.) สาขา(วิชาเอก): ทรัพยากรเกษตร GPA (ปริญญาตรี): 2.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สอนประถมศึกษา รูปแบบการสอน: สอนแบบตัวต่อตัว มีการยกตัวอย่างเรื่องราวให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น ความสามารถพิเศษ: สามารถสอนการเขียนโปรแกรม Ibot สามารถใช้ โปรแกรม microsoft office ได้