ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีมหาพฤฒาราม แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 2.89 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สังคมศึกษา-ศาสนศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 2.83 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-ประถม รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว มีการสอนโดยนำความรู้รอบตัวมาเสริมให้ ไม่เครียด ประสบการณ์การสอน: สอนเด็กประถม