ติวเตอร์ครีม

ชื่อเล่น: ครีม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนวิทยานุกูลนารี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.94 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การสอนวิทยาศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.32 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ประถม มัธยม วิทย์ ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: เน้นการอธิบายให้เข้าใจ ไม่เคร่งเครียด ให้แบบฝึกหัดนักเรียนทำอย่างสม่ำเสมอ ประสบการณ์การสอน: คณิตป.4 5 6 ณิตสอบเข้ามา.4 คณิตสอบเข้าศิลป์คำนวณ ชีวะ ม.6 วิทย์ ป.5 ม.2