ติวเตอร์นิค

ชื่อเล่น: นิค เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พนัสพิทยาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.26 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ การศึกษาบัณฑิต 5 ปี GPA (ปริญญาตรี): 3.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ได้ตั้งเเต่ระดับชั้นประถมต้นถึง ม.6 คณิตศาสตร์ ป.1 – ม.3 ฟิสิกส์ ม.4-5 รูปแบบการสอน: สอนเน้นให้ผู่เรียนหาเเนวทางที่เหมาะสมในการเรียนตามความสามารถเเละต่อยอดให้ได้ความรู้มากที่สุด ประสบการณ์การสอน: ครูผู้ช่วยให้ครูชาวต่างชาติที่สำนักงานเขต เป็นครูชั่วคราวโดยสอนวิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย ให้นักเรียน ป.6