ติวเตอร์เฟรม

ชื่อเล่น: เฟรม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.68 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาจีน วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ระดับอนุบาล ประถมต้น-ปลาย มัธยมต้น รูปแบบการสอน: สอนตามเนื้อหาที่น้องเรียนที่ โรงเรียน (ยกเว้นน้องบ้างคนที่เรียนเพื่อติวสอบโดยเฉพาะ จะเอาตัวอย่างข้อสอบมาให้น้องทำและอธิบายเพิ่มเติม) ดูว่าน้องมีปัญหาในการเรียนเรื่องไหนบ้าง ไม่เข้าใจ ไม่ถนัดเรื่องไหนบ้าง แล้วนำแบบฝึกหัดเสริมมาให้น้องฝึกตรงส่วนที่เขามีปัญหา พร้อมกับสอนเพิ่มเติมจากในหนังสือ ประสบการณ์การสอน: สอนภาษาไทย ป.4 / สอนภาษาจีน ม.1 / ติวสอบน้องเข้า …

ติวเตอร์เฟรม Read More »