ติวเตอร์ช้อปเปอร์

ชื่อเล่น: ช้อปเปอร์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรีสะเกษวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: การบ้านทั่งไป คณิต วิทยาศาสตร์ ไทย สังคม รูปแบบการสอน: -เน้นทำความเข้าใจ กับทำโจทย์ -สบายๆ ไม่เครียด -เป็นกันเอง สนุก เฮฮา