ติวเตอร์โบ

ชื่อ: ติวเตอร์โบ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระหฤทัยคอนแวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การระหว่างประเทศ GPA (ปริญญาตรี): 3.13 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: สถาบันภาษา โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: จริงจัง, จริงใจกับนร., เป็นกันเอง ประสบการณ์การสอน: ยังไม่ประสบการณ์สอนอย่างจริงจังค่ะ เคยแต่ติวเพื่อนๆ ความสามารถพิเศษ: Grammar, Paragraph Writing, Essay …

ติวเตอร์โบ Read More »