ติวเตอร์หมิส

ชื่อเล่น: หมิส เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Epsom Girls Grammar School แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี อินเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.2 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อ.2-ม.3 รูปแบบการสอน: เน้นความเป็นกันเอง สอนสนุก ค่อยๆปูพื้นฐานให้นักเรียน มีปัญหาก็สอบถามได้ตลอดเวลา ทั้งในคลาส และนอกคลาส ประสบการณ์การสอน: English EP ป.6 Math EP ม.2,3 Homework ป.3 ความสามารถพิเศษ: สอนเข้าใจง่าย