ติวเตอร์โมสต์

ชื่อเล่น: โมสต์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.54 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: นิติศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): นิติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 71.2 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ: ศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม-มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: การสอนเน้นการใช้แผนภูมิ และหัดทำโจทย์มีลำดับการทำจากง่ายไปยากทั้งนี้เทคนิคจะใช้ต่างกันขึ้นอยู่กับผูู้เรียน ประสบการณ์การสอน: เลข ม.ปลาย ติวเลข ม.ปลาย -onet(เด็กนักเรียนหอวัง) ติวเลขพื้นฐานมหาวิทยาลัย (เด็กสถาปัตย์มธ.) ติวเลขม.ต้น (เด็กนักเรียนศรีบุญญานนท์) ติวเลขInter น้องเรียนตั้งแต่ตอนอยู่grade9 ถึงgrade …

ติวเตอร์โมสต์ Read More »