ติวเตอร์เอิร์ท

ชื่อเล่น: เอิร์ท เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรวิทยาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ประถมและมัธยม ฟิสิกส์ แคลคูลัส รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง สอนแบบเน้นความเข้าใจ และเน้นการทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: สอนฟิสิกส์ม.3 น้องรร.เซนคาเบรียลและม.5 น้องรร.เซนฟรังค์ฯ สอนคณิตป.6 และม.3 สอนแคลคูลัสน้องปี1 บางมด ความสามารถพิเศษ: เคยผ่านค่ายสอวน.ฟิสิกส์ ค่าย2