ทิศ

รับสอนคณิตศาสตร์

สอนคณิต ม.ต้น ม.ปลาย

สอนคณิต ม.ต้น ม.ปลาย ติวเตอร์รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ และติวสอนพิเศษ GAT ภาษาอังกฤษ และเชื่อมโยง น้องๆที่ต้องการเรียนพิเศษ หรืออยากได้คะแนนดีขึ้น เกรดดีขึ้น ถ้ายังหาครูสอนพิเศษไม่ได้ติดต่อติวเตอร์โกโฮมได้ครับ รับสอนพิเศษเลข สอนตัวต่อตัวที่บ้าน รับรองการสอนติวเตอร์ทุกคนผ่านการสอนและประสบการณ์มาอย่างมากมายรู้แนวทางการทำข้อสอบ การตีโจทย์ซึ่งสามารถสอนออกมาด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ พร้อมคอร์สพิเศษติวเข้มสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดม ฯลฯ

ติวเตอร์มิ๋ว

ชื่อ: ติวเตอร์มิ๋ว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุคนธีรวิทย์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.53 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: สาธารณสุขศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อาชีวอนามัยและความปลอดภัย GPA (ปริญญาตรี): 2.88 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ รูปแบบการสอน: เน้นสอนให้เข้าใจ ใช้ได้จริง ทำโจทย์    

ติวเตอร์การ์ตูน

ชื่อ: ติวเตอร์การ์ตูน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาลับนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา(วิชาเอก): การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย GPA (ปริญญาตรี): 3.12 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล – ม.ปลาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิตศาตสร์ รูปแบบการสอน: จะเน้นแบบฝึกหัด ให้เด็กคิดและทำ โดยใช้การวาดภาพอธิบายประกอบกัน ประสบการณ์การสอน: – สอนคอมพิวเตอร์ รร.อนุบาลตันติเมธ & รร.หัวหมากวิทยานุสรณ์ – สอนเด็กอนุบาล3 ติวข้อสอบ เข้าสาธิต (ทุกวิชา) …

ติวเตอร์การ์ตูน Read More »