ติวเตอร์น้ำ

ชื่อเล่น: น้ำ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เทพศิรินทร์ นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนตน-ตอนปลาย คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย การบ้านทั่วไป อนุบาล ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: มีเอกสารและข้อสอบประกอบการสอน มีเทคนิคท่องจำ สอนเน้นเรื่องที่ผู้เรียนอ่อนหรือไม่เข้าใจ ฝึให้ผู้เรียนทำโจทย์บ่อยๆ ประสบการณ์การสอน: เป็นอาสาสมัครติวก่อนสอบให้กับนักศึกษาต่างคณะ วิชาภาษาอังกฤษระดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เป็นโครงการของภาควิชาภาษาอังกฤษ)