ติวเตอร์ซอ

ชื่อเล่น: ซอ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เพชรพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): การบัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.36 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: สอนเป็นกันเองแบบพี่สอนน้อง ผู้เรียนสามารถซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา ใจดี สามารถสอนให้เข้าใจได้ง่าย มีทริคช่วยจำ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนน้องๆข้างบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนเรียนอยู่ มัธยมปลาย