ติวเตอร์พี่การ์ตูน

ชื่อเล่น: พี่การ์ตูน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระหฤทัยนนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ GPA (ปริญญาตรี): 2.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พื้นฐานการวาดภาพเบื้องต้น สีน้ำ รูปแบบการสอน: ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในวิชา เรียน มีเทคนิคการสอนแบบพี่สอนน้อง ไม่เครียด เป็นกันเอง ตลก เฮฮา น้องสามารถรีเควสการเรียนการสอนแบบที่น้องต้องการได้ ใจเย็น สามารถสอนเด็กเล็กได้ ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ประถมและมัธยมต้น มีประสบการณ์สอนน้องบ้านเด็กพิการ&บ้านเด็กกำพร้า สอนน้องในโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ความสามารถพิเศษ: …

ติวเตอร์พี่การ์ตูน Read More »