ติวเตอร์เบลท์

ชื่อเล่น: เบลท์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วัดพุทธบูชา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): วิทยาการสิ่งทอ GPA (ปริญญาตรี): 3.1 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: – คณิตศาสตร์ อนุบาล ประถม ม.ต้น – แคลคูลัส ม.ปลาย มหา’ลัย รูปแบบการสอน: Private และกลุ่ม ประสบการณ์การสอน: – สอนคณิตศาสตร์ และอังกฤษ เด็กม.1 และ ประถมปลาย – สอนแคลคูลัส1 และ 2เด็ก …

ติวเตอร์เบลท์ Read More »