ถนนสกุลดี

ติวเตอร์เเตง

ชื่อเล่น: เเตง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.44 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.88 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ o-net GAT ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: -มีความเป็นกันเอง พูดคุยกันได้ -เน้นให้น้องเข้าใจเนื้อหา แบบค่อยเป็นค่อยไป อะไรที่ไม่เข้าใจก็สอบถามได้ -ให้น้องฝึกทำโจทย์เเละเเก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน ถ้าทำไม่ได้จะสอนน้องจนกว่าจะสามารถทำเองได้ ประสบการณ์การสอน: -มีประสบการณ์สอนที่สถานบันเเห่งหนึ่ง โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์เเละภาษาอังกฤษ ความสามารถพิเศษ: -คะแนนคณิตศาสตร์ o-net 97.5 เต็ม 100 …

ติวเตอร์เเตง Read More »

ติวเตอร์จิน

ชื่อเล่น: จิน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.33 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อังกฤษ ประถม-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ สนุกสนาน เป็นกันเอง ประสบการณ์การสอน: 2 ปีในวิชาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ติวเตอร์น๊อต

ชื่อเล่น: น๊อต เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นครนายกวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.33 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.4-5 รูปแบบการสอน: มีชีท+ตัวอย่างข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: pat3, สตาฟสอนวิชาฟิสิกส์ในค่ายของคณะ ความสามารถพิเศษ: การอ่านออกเสียง(อ่านแบบถูกต้อง)

ติวเตอร์ไนซ์

ชื่อเล่น: ไนซ์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ฤทธิยะวรรณาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.16 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ GPA (ปริญญาตรี): 2.95 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาต้น รูปแบบการสอน: สอนแบบสบายๆให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เครียด ไม่กดดัน ไม่ดุ ประสบการณ์การสอน: สอนการบ้านเด็กประถม 5