ถนนมหาพฤฒาราม

ติวเตอร์กีตาร์

ชื่อเล่น: กีตาร์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธัญรัตน์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.04 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ีคณิตศาสตร์ (วท.บ.) GPA (ปริญญาตรี): 3.13 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ ป.1-ม.3 รูปแบบการสอน: เรียนพร้อมทำโจทย์ไปทีละหัวข้อ แล้วทำโจทย์ประยุกต์ในตอนท้าย ก่อนเริ่มเรียนมีการทบทวนเนื้อหาเก่าทุกครั้ง ประสบการณ์การสอน: ติวสอบป.5 รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต สอนเพิ่มเติมน้องม.3 รร.สวนกุหลาบ

ติวเตอร์แน็ต

ชื่อเล่น: แน็ต เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.48 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ สอนได้ตั้งแต่ป.1-ม.6 และวิชาในสาขาคณิตศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี รูปแบบการสอน: เน้นฝึกทำโจทย์หลายๆรูปแบบ มีชีทให้ ประสบการณ์การสอน: เคยสอน ระดับชั้ย ม.4 และ ม.5